biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie
Definitie (nl)het maximale, zuiverend vermogen van de rioolwaterzuiveringinstallatie dat kan worden aangewend voor de reiniging van het instromende afvalwater
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biologische capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png