waterbodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)het onder de waterspiegel gelegen grondvlak van een rivier, kanaal, meer, haven, etc., exclusief de overgangtaluds naar de oevers.
Toelichting (nl)het nagenoeg horizontale gedeelte van de bedding van een waterloop.
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (en)bottom
Label (de)boden
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemBreder
waterbodemCategorie van
waterbodemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benthisch (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
droogstand watergang (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png