centraat

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)centraat
Definitie (nl)afgescheiden vloeistof bij het filteren, indikken of ontwateren van slib.
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-13
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
centraatCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
centrifugaat (Begrip)Bredercentraat
filtraat (Begrip)Bredercentraat
RDF.jpg
Aquo history.png