concentratieproces

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)concentratieproces
Definitie (nl)het proces waarbij het aantal deeltjes per volume-eenheid van een oplossing vergroot wordt
Toelichting (nl)dit gebeurt doorgaans door het verdampen van de vloeistof.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Concentration process
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
concentratieprocesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png