concentratieproces

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)concentratieproces
Definitie (nl)het proces waarbij het aantal deeltjes per volume-eenheid van een oplossing vergroot wordt
Toelichting (nl)dit gebeurt doorgaans door het verdampen van de vloeistof.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Concentration process
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
concentratieprocesCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png