zonering

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zonering
Definitie (nl)het zodanig projecteren van activiteiten, dat een mogelijk negatieve invloed op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt, danwel om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan betrokken functies
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneringBreder
zoneringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermingszone (Begrip)Brederzonering
buitenbeschermingszone (Begrip)Brederzonering
ecologische verbindingszone (Begrip)Brederzonering
kernzone (Begrip)Brederzonering
RDF.jpg
Aquo history.png