zonering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zonering
Definitie (nl)het zodanig projecteren van activiteiten, dat een mogelijk negatieve invloed op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt, danwel om optimale ontwikkelingskansen te bieden aan betrokken functies
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneringBreder
zoneringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beschermingszone (Begrip)Brederzonering
buitenbeschermingszone (Begrip)Brederzonering
ecologische verbindingszone (Begrip)Brederzonering
kernzone (Begrip)Brederzonering
RDF.jpg
Aquo history.png