tolklep

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)tolklep
Begin geldigheid2011/07/26
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tolklepBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Tolklep (Domeinwaarde)Gerelateerdtolklep
RDF.jpg
Aquo history.png