zeeschuim

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zeeschuim
Definitie (nl)populaire naam voor het rugschild van de zeekat, een inktvis die in de zomer langs onze kust voorkomt.
Toelichting (nl)Wanneer deze dieren sterven en tot ontbinding overgaan, komen de rugschilden naar de oppervlakte en kunnen ze aanspoelen op het strand. Dit schild wordt ook verkocht als 'knaagsteen' en kalksupplement voor volièrevogels
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeeschuimCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png