brak water

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)brak water
Definitie (nl)water waarvan het zoutgehalte beduidend lager ligt dan dat van zeewater.
Toelichting (nl)De totale concentratie van opgeloste zouten ligt gewoonlijk tussen de 1000 en 10000 mg/l. Bij meting van chloride, water met een chloridengehalte tussen 300 en 10.000 mg/l.
BronRedeke, H.C. (postume uitgave), Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren. Backhuys en Meesters, Amsterdam, 1975, gewijzigd
Label (en)Brackish (water)
Label (de)brackwasser
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brak waterCategorie van
brak waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zeewater (Begrip)Gerelateerdbrak water
zoet water (Begrip)Gerelateerdbrak water
RDF.jpg
Aquo history.png