diffuse bron

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)diffuse bron
Definitie (nl)oorsprong van een emissie die niet te relateren is aan een specifiek punt.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld belasting via de bodem of lucht
BronLandelijke watersysteemrapportage 1994, Commissie Integraal Waterbeheer CUWVO, werkgroep VII (gewijzigd)
Synoniem (nl)diffuse lozing
Label (en)diffuse source
Label (de)diffuse quelle
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diffuse bronCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png