aanslagbedrag

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanslagbedrag
CodeASRBEDRG
Definitie (nl)het resultaat van de heffingsberekening die voor een bepaald heffingsobject aan een heffingsplichtige opgelegd is
Toelichting (nl)De berekening vindt plaats met behulp van de heffingsgrondslag en heffingstarief
Datum start2011/07/04 10:25:34
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id23478

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagbedragCategorie van
aanslagbedragHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbedrag
aanslag type (Begrip)Smalleraanslagbedrag
RDF.jpg
Aquo history.png