aanlegvergunningenregime

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanlegvergunningenregime
Definitie (nl)een regeling met juridische basis in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij krachtens voorschriften in een bestemmingsplan een vergunning van burgemeester en wethouders nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werken of werkzaamheden.
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanlegvergunningenregimeCategorie van
aanlegvergunningenregimeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlegplaats (Begrip)Gerelateerdaanlegvergunningenregime
vergunning (Begrip)Gerelateerdaanlegvergunningenregime
RDF.jpg
Aquo history.png