aanlegvergunningenregime

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanlegvergunningenregime
Definitie (nl)een regeling met juridische basis in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij krachtens voorschriften in een bestemmingsplan een vergunning van burgemeester en wethouders nodig is voor het uitvoeren van bepaalde werken of werkzaamheden.
Bronwww.waterwizard.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanlegvergunningenregimeCategorie van
aanlegvergunningenregimeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanlegplaats (Begrip)Gerelateerdaanlegvergunningenregime
vergunning (Begrip)Gerelateerdaanlegvergunningenregime
RDF.jpg
Aquo history.png