analyseapparatuur

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)analyseapparatuur
Definitie (nl)apparaat voor het bepalen van meetwaarden
Toelichting (nl)Containerbegrip
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
analyseapparatuurCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Analyseapparatuur (Domeinwaarde)Gerelateerdanalyseapparatuur
RDF.jpg
Aquo history.png