functioneel gebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)functioneel gebied
Definitie (nl)begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt
Toelichting (nl)Waterstaatswerken kunnen worden begrensd als functioneel gebied. Voor waterkerigen wordt het functioneel gebied (verplicht) opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
BronIMGeo
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png