aanzuigsnelheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanzuigsnelheid
Definitie (nl)bij vacuümbemonstering, de gemiddelde snelheid van de vloeistof in de aanzuigleiding van het aanzuigpunt tot het bereiken van het detectiesysteem in het doseerglaasje
BronCIW 1 1998-03 Uitvoeringsbesluit meten en bemonsteren
Begin geldigheid2013/02/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanzuigsnelheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aanzuigsnelheid (Domeinwaarde)Gerelateerdaanzuigsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png