aanzuigsnelheid

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanzuigsnelheid
Definitie (nl)bij vacuümbemonstering, de gemiddelde snelheid van de vloeistof in de aanzuigleiding van het aanzuigpunt tot het bereiken van het detectiesysteem in het doseerglaasje
BronCIW 1 1998-03 Uitvoeringsbesluit meten en bemonsteren
Begin geldigheid2013/02/07
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanzuigsnelheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aanzuigsnelheid (Domeinwaarde)Gerelateerdaanzuigsnelheid
RDF.jpg
Aquo history.png