stuw

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stuw
Definitie (nl)vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Toelichting (nl)Identieke naast elkaar gelegen stuwen hoeven niet als afzonderlijk kunstwerk beschreven te worden. Met behulp van het gegevenselement Aantal identieke stuwen naast elkaar wordt aan deze situatie vorm gegeven. Het aan de stuw te relateren peil kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebied waarin of waaraan de stuw is gelegen.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst
Label (en)weir , barrage
Label (de)stauenanlage
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2022-07-05
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stuwBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Stuw (Symbool)Gerelateerdstuw
RDF.jpg
Aquo history.pngSymbolen

 Afbeelding van
Stuw15-01-01.jpg