appendagekelder

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)appendagekelder
Definitie (nl)kelder of put waarin toestellen en onderdelen staan die dienen ter completering van een technische installatie
Synoniem (nl)appendageput
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
appendagekelderBreder
appendagekelderCategorie van
appendagekelderGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Appendagekelder (Domeinwaarde)Gerelateerdappendagekelder
appendage (Begrip)Gerelateerdappendagekelder
RDF.jpg
Aquo history.png