appendagekelder

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)appendagekelder
Definitie (nl)kelder of put waarin toestellen en onderdelen staan die dienen ter completering van een technische installatie
Synoniem (nl)appendageput
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
appendagekelderBreder
appendagekelderCategorie van
appendagekelderGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Appendagekelder (Domeinwaarde)Gerelateerdappendagekelder
appendage (Begrip)Gerelateerdappendagekelder
RDF.jpg
Aquo history.png