territoriaal water

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)territoriaal water
Definitie (nl)territoriaal water strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt.
Toelichting (nl)KRW categorie om het gedeelte van de Nederlandse territoriale zee van 1 tot 12 zeemijl aan te duiden. Van 0 tot 1 zeemijl is kustwater. Territoriaal water wordt niet genoemd als waterlichaamcategorie in de KRW. Echter, artikel 2.1 van de KRW geeft aan dat de chemische status ook voor territoriaal water geldt. Deze optie als categorie geeft lidstaten de mogelijkheid om voor territoriaal water relevante informatie te rapporteren.
BronDienst Hydrografie van Defensie
Label (en)territorial water (TeW)
Begin geldigheid2019/12/11
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
territoriaal waterBreder
territoriaal waterCategorie van
territoriaal waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
12-mijlsgrens (Begrip)Gerelateerdterritoriaal water
12-mijlszone (Begrip)Gerelateerdterritoriaal water
Territoriaal water (Domeinwaarde)Gerelateerdterritoriaal water
RDF.jpg
Aquo history.png