infrastructuur

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)infrastructuur
Begin geldigheid2011-08-01
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
infrastructuurGerelateerd
infrastructuurHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benutting (Begrip)Gerelateerdinfrastructuur
aanvullende markering (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
achterlandverbinding (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
dam (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
kunstwerk (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
vak (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
wegennetwerk (Begrip)Heeft onderdeelinfrastructuur
RDF.jpg
Aquo history.png