abyssale vlakte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)abyssale vlakte
Definitie (nl)de diepzeetafel tussen 3000 en 6000 meter diepte.
Toelichting (nl)Het is de vlakke oceaanbodem aan weerszijden van een spreidingsrug en reikt tot aan de continentale helling.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abyssale vlakteCategorie van
abyssale vlakteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdabyssale vlakte
RDF.jpg
Aquo history.png