bodemverontreiniging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodemverontreiniging
Definitie (nl)stoffen of componenten in de bodem of het grondwater, die niet van natuurlijke herkomst zijn en een bedreiging voor de mens en/of het ecosysteem kunnen vormen.
Toelichting (nl)In Nederland is meestal bij gehalten boven de z.g. streefwaarde sprake van bodemverontreiniging, in Vlaanderen meestal bij gehalten boven de achtergrondwaarde.
Label (en)soil contamination , groundwater contamination
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemverontreinigingCategorie van
bodemverontreinigingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basistechniek (Begrip)Gerelateerdbodemverontreiniging
RDF.jpg
Aquo history.png