1d-randknooppunt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-randknooppunt
Definitie (nl)een 1D-knooppunt dat de begrenzing vormt van een enkel 1D-vak.
BronGUW, aangepast door SUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-randknooppuntBreder
1d-randknooppuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-randknooppunt
RDF.jpg
Aquo history.png