landhoofd

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)landhoofd
Definitie (nl)een ondersteuningsconstructie ter plaatse van een overgang van de aardebaan naar een kunstwerk
BronGeonovum Informatiemodel: IMGEO
Begin geldigheid2011-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
landhoofdCategorie van
landhoofdGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hooggefundeerd landhoofd (Begrip)Brederlandhoofd
laaggefundeerd landhoofd (Begrip)Brederlandhoofd
Landhoofd (Domeinwaarde)Gerelateerdlandhoofd
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdlandhoofd
RDF.jpg
Aquo history.png