4-methyl-2-nitroaniline

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel4-methyl-2-nitroaniline
Omschrijving4-methyl-2-nitroaniline
Id3060
Codes4C1y2NO2An
GroepChemischeStof
Begin geldigheid10-5-2014
Eind geldigheid1-1-2100
StatusG
CASnummer89-62-3
StatusG, Geldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
4-methyl-2-nitroanilineBreder


RDF.jpg
Aquo history.png