binnenkruinlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)binnenkruinlijn
Definitie (nl)lijn die de overgang markeert tussen de kruin en het binnentalud
BronRegeling veiligheid primaire waterkeringen 2017: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01
Begin geldigheid2011-07-25
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2201-0015
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnenkruinlijnBreder
binnenkruinlijnCategorie van
binnenkruinlijnGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png