ankervoorziening v.r.e.

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ankervoorziening v.r.e.
Definitie (nl)voorziening voor het ankeren van valbescherming- en reddingsmiddelen. (v.r.e. = valbescherming, redding en evacuatie)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ankervoorziening v.r.e.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ankervoorziening v.r.e. (Domeinwaarde)Gerelateerdankervoorziening v.r.e.
RDF.jpg
Aquo history.png