kwaliteitsklasse

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kwaliteitsklasse
Definitie (nl)rubricering van een kwaliteitsaanduiding in meerdere klassen
Toelichting (nl)De kwaliteitsklasse van zwemwater wordt bepaald op basis van de meetgegevens over de kwaliteit van het zwemwater van de laatste vier badseizoenen.Bij regenwater vertegenwoordigt Klasse 4 sterk verontreinigd afstromend regenwater. Klasse 1 vertegenwoordigt afstromend regenwater, dat nagenoeg niet verontreinigd is. De vier kwaliteitsklassen van regenwater worden bepaald aan de hand van de vervuilingsgraad: Klasse 4 vertegenwoordigt hierbij sterk verontreinigd afstromend regenwater. Klasse 1 vertegenwoordigt afstromend regenwater, dat nagenoeg niet verontreinigd is.
BronIBOS-Regenwater, Zwemwaterportaal
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwaliteitsklasseCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png