afvoeren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoeren
Definitie (nl)afvoer van gezuiverd afvalwater naar oppervlaktewater.
AfkortingAF
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-20
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerenCategorie van
afvoerenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
effluentleiding (Begrip)Gebruik voorafvoeren
effluentleiding (Begrip)Gerelateerdafvoeren
effluentsloot (Begrip)Heeft Functieafvoeren
RDF.jpg
Aquo history.png