analysecompartiment

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)analysecompartiment
Definitie (nl)het deel van het milieu of het organisme of het medium waarop de meetwaarde betrekking heeft ofwel waarin de waardebepaling heeft plaatsgevonden.
Toelichting (nl)Voor dit compartiment kunnen: 1. in de wet- en regelgeving kwaliteits- of kwantiteitsnormen zijn vastgesteld. 2. gestandaardiseerde waardebepalingsmethodes (analysemethode, werkvoorschrift o.i.d.) bestaan. Komt overeen met het IM Metingen attribuut compartment in de klasse AnalysisProcess.
BronIM-Metingen
Begin geldigheid2020/11/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
analysecompartimentCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png