desinfectie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)desinfectie
Definitie (nl)behandeling van afvalwater, bijvoorbeeld middels membraanfiltratie, om het aantal pathogene micro-organismen tot onder vastgestelde grenzen te laten afnemen
Toelichting (nl)maar ook bijvoorbeeld het zuiveren van vloeistoffen en oppervlakken van diverse verontreinigingen. Hier kunnen verschillende technieken voor worden gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van ozon. Vaak komt het neer op het uitschakelen van aanwezige micro-organismen met een biocide
Label (en)desinfection
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
desinfectieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png