breker

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)breker
Definitie (nl)constructie voor het breken van materiaal
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld het breken van de drijflaag in een gistingstank
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brekerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
korrelbreker (Begrip)Brederbreker
RDF.jpg
Aquo history.png