breker

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)breker
Definitie (nl)constructie voor het breken van materiaal
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld het breken van de drijflaag in een gistingstank
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brekerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
korrelbreker (Begrip)Brederbreker
RDF.jpg
Aquo history.png