inundatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)inundatie
Definitie (nl)het onder water zetten van lage gronden, (als middel tot verdediging)
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld: Land van Saeftinghe in 1584 en1585, Walcheren in 1944 en de Hollandse Waterlinie
Label (en)inundation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inundatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png