1d-lozingspunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1d-lozingspunt
Definitie (nl)1D-Schematisatiepunt waar water van buiten het model wordt toegevoegd aan een 1D-vak. Indien de hoeveelheid negatief is, wordt water onttrokken.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-lozingspuntBreder
1d-lozingspuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-gebied (Begrip)Gerelateerd1d-lozingspunt
lozingspunt (Begrip)Gerelateerd1d-lozingspunt
RDF.jpg
Aquo history.png