1d-lozingspunt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-lozingspunt
Definitie (nl)1D-Schematisatiepunt waar water van buiten het model wordt toegevoegd aan een 1D-vak. Indien de hoeveelheid negatief is, wordt water onttrokken.
BronSUF-OW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-lozingspuntBreder
1d-lozingspuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-gebied (Begrip)Gerelateerd1d-lozingspunt
lozingspunt (Begrip)Gerelateerd1d-lozingspunt
RDF.jpg
Aquo history.png