weefsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)weefsel
Definitie (nl)geokunststof van garens of bandjes met een geordende structuur (woven)
Label (en)fabric
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
weefselCategorie van
weefselIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Weefsel (Domeinwaarde)Gerelateerdweefsel
RDF.jpg
Aquo history.png