De meetreeks/meetwaarde wordt gecontroleerd op lange termijn consistenties of op relaties met andere meetreeksen. De foute waarden worden gemarkeerd. De Meetreeks/meetwaarde wordt gecorrigeerd of opgevuld met geschikte waarden.

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

VoorkeurslabelDe meetreeks/meetwaarde wordt gecontroleerd op lange termijn consistenties of op relaties met andere meetreeksen. De foute waarden worden gemarkeerd. De Meetreeks/meetwaarde wordt gecorrigeerd of opgevuld met geschikte waarden.
OmschrijvingDe meetreeks/meetwaarde wordt gecontroleerd op lange termijn consistenties of op relaties met andere meetreeksen. De foute waarden worden gemarkeerd. De Meetreeks/meetwaarde wordt gecorrigeerd of opgevuld met geschikte waarden.
Id25
Codes2.5
Begin geldigheid2016-12-10
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
De meetreeks/meetwaarde wordt gecontroleerd op lange termijn consistenties of op relaties met andere meetreeksen. De foute waarden worden gemarkeerd. De Meetreeks/meetwaarde wordt gecorrigeerd of opgevuld met geschikte waarden.Breder


RDF.jpg
Aquo history.png