limnische zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)limnische zone
Definitie (nl)zone in open water die door zonlicht wordt opgewarmd en verlicht
Toelichting (nl)Deze zone ligt in het oppervlaktewater boven de profundale zone en naast de litorale zone. Deze zone kenmerkt zich door effectieve lichtdoordringing, dat optimaal is voor het fyto- en zoöplankton.
BronWikipedia (en)
Synoniem (nl)open water zone, limnion
Begin geldigheid2017-12-13
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
limnische zoneBreder
limnische zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Limnische zone (Domeinwaarde)Gerelateerdlimnische zone
RDF.jpg
Aquo history.png