12-mijlszone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)12-mijlszone
Definitie (nl)Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn.
BronDienst Hydrografie van Defensie
Begin geldigheid2016/01/21
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
12-mijlszoneCategorie van
12-mijlszoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
12-mijlsgrens (Begrip)Gerelateerd12-mijlszone
territoriaal water (Begrip)Gerelateerd12-mijlszone
RDF.jpg
Aquo history.png