12-mijlszone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)12-mijlszone
Definitie (nl)Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn.
BronDienst Hydrografie van Defensie
Begin geldigheid2016/01/21
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
12-mijlszoneCategorie van
12-mijlszoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
12-mijlsgrens (Begrip)Gerelateerd12-mijlszone
territoriaal water (Begrip)Gerelateerd12-mijlszone
RDF.jpg
Aquo history.png