bergende breedte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergende breedte
Definitie (nl)de breedte van de waterspiegel.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Label (en)storage width
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergende breedteCategorie van
bergende breedteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterberging (Begrip)Gerelateerdbergende breedte
waterspiegel (Begrip)Gerelateerdbergende breedte
RDF.jpg
Aquo history.png