aflaatpeil

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aflaatpeil
Definitie (nl)het vastgestelde peil waarbij de vijver begint met het lozen van geborgen water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aflaatpeilBreder
aflaatpeilCategorie van
aflaatpeilGerelateerd
aflaatpeilHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozen (Begrip)Gerelateerdaflaatpeil
waterberging (Begrip)Heeft onderdeelaflaatpeil
RDF.jpg
Aquo history.png