aflaatpeil

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aflaatpeil
Definitie (nl)het vastgestelde peil waarbij de vijver begint met het lozen van geborgen water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aflaatpeilBreder
aflaatpeilCategorie van
aflaatpeilGerelateerd
aflaatpeilHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lozen (Begrip)Gerelateerdaflaatpeil
waterberging (Begrip)Heeft onderdeelaflaatpeil
RDF.jpg
Aquo history.png