menginstallatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)menginstallatie
Definitie (nl)een installatie met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren door bloei van drijflaagvormende bacteriën te onderdrukken en algengroei te beperken door middel van kunstmatig menging van het water
BronNaar maatregel kunstmatige menging van Helpdeskwaterhttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/meren/ingreep-fysica/kunstmatige-menging/
Begin geldigheid2022-12-03
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2012-0015
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
menginstallatieCategorie van
menginstallatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Menginstallatie (Domeinwaarde)Gerelateerdmenginstallatie
RDF.jpg
Aquo history.png