achterlandverbinding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)achterlandverbinding
Definitie (nl)de transportverbinding tussen havens en regio’s in het achterland.
BronPROSES2010
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achterlandverbindingCategorie van
achterlandverbindingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelachterlandverbinding
RDF.jpg
Aquo history.png