afscheider

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afscheider
Definitie (nl)toestel om ongewenste stoffen af te scheiden van het gewenste product. Bijvoorbeeld het afscheiden van olie uit een afvalwaterstroom.
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-13
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afscheiderCategorie van
afscheiderGerepresenteerd door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
flocculatietank (Begrip)Brederafscheider
flotatietank (Begrip)Brederafscheider
gravitatietank (Begrip)Brederafscheider
olieafscheider (Begrip)Brederafscheider
stripper (Begrip)Brederafscheider
zandafscheider (Begrip)Brederafscheider
zandvang (Begrip)Brederafscheider
Afscheider (al dan niet automatisch) (Symbool)Gerelateerdafscheider
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Afscheider (al dan niet automatisch)02-02-23.jpg