buitenkruinlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)buitenkruinlijn
Definitie (nl)lijn die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud van de waterkering
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
buitenkruinlijnBreder
buitenkruinlijnCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Buitenkruinlijn (Domeinwaarde)Gerelateerdbuitenkruinlijn
RDF.jpg
Aquo history.png