fijn zand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)fijn zand
Definitie (nl)aanduiding voor zanden, waarvan de gemiddelde korrelgrootte van de zandfactie of de zandmediaan tussen 63 en 210 micron ligt.
Toelichting (nl)Een verdere onderverdeling is: 63-105 micron: uiterst fijn - 105-150 micron: zeer fijn - 150-210 micron: Matig fijn
Label (en)fine sand
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fijn zandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png