Grootheid

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden (historisch)


Eigenschappen

Id1287
VoorkeurslabelGrootheid
Toelichting (nl)een begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking
Verantwoordelijke organisatieIHW
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl
URL domeintabeldomeintabel/Grootheid
URL achtergrondinformatieParameterlijsten
Is open domeinJa
Begin geldigheid2021/01/01
Eind geldigheid2100/01/01
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, GerelateerdMetadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Grootheid gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Status ((G)epubliceerd, (H)istorie, (C)oncept)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png