trilobieten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)trilobieten
Definitie (nl)fossiele ongewervelde dieren die van het Cambrium tot Perm in een grote soortenrijkdom voorkwamen in de zee
Toelichting (nl)genoemd naar de drielobbige structuur en in het bezit van een uitwendig skelet en heel wat poten. De meeste exemplaren waren ca. 5-10 cm groot, de grootste maten 70 cm.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
trilobietenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png