visstandbeheer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)visstandbeheer
Definitie (nl)de kwaliteit van een plas, singel of sloot hangt onder meer samen met de soort en de hoeveelheid vissen die aanwezig zijn in dat water. Daarom wordt bij diverse projecten gekeken wat de optimale visstand voor de waterkwaliteit zou zijn en worden er maatregelen genomen om dat te realiseren.
BronHHSK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
visstandbeheerBreder
visstandbeheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangeven (Begrip)Gerelateerdvisstandbeheer
vismigratie (Begrip)Gerelateerdvisstandbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png