visstandbeheer

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)visstandbeheer
Definitie (nl)de kwaliteit van een plas, singel of sloot hangt onder meer samen met de soort en de hoeveelheid vissen die aanwezig zijn in dat water. Daarom wordt bij diverse projecten gekeken wat de optimale visstand voor de waterkwaliteit zou zijn en worden er maatregelen genomen om dat te realiseren.
BronHHSK
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
visstandbeheerBreder
visstandbeheerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangeven (Begrip)Gerelateerdvisstandbeheer
vismigratie (Begrip)Gerelateerdvisstandbeheer
RDF.jpg
Aquo history.png