aanleghoogte onderkant leiding

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanleghoogte onderkant leiding
Definitie (nl)de hoogte van de onderkant van de buitenzijde van de leiding ten tijde van de aanleg in meter ten opzicht van het normaal amstersdam peil
Toelichting (nl)hier gaat het om de locatie van de leiding waar het zakbaken zich bevindt. Dit zal normaliter de locatie zijn waar ook de vervangende damwand zich bevindt, omdat er monitoring plaats dient te vinden op het zakken van de leiding zodatdeze niet op de vervangende damwand komt te rusten
BronRFC W-0911-019
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanleghoogte onderkant leidingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
leiding (Begrip)Gerelateerdaanleghoogte onderkant leiding
RDF.jpg
Aquo history.png