actuele risico's

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actuele risico's
Definitie (nl)de daadwerkelijk optredende risico’s van een aanwezige verontreiniging voor mens en milieu, waarbij rekening wordt gehouden met het feitelijk gebruik van de locatie door de mens, de aanwezige soorten in het ecosysteem en lokaal optredende verspreidingsprocessen met betrekking tot het grond- en oppervlaktewater.
Bronwww.waterbodem.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actuele risico'sBreder
actuele risico'sCategorie van
actuele risico'sHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verontreiniging (Begrip)Heeft onderdeelactuele risico's
RDF.jpg
Aquo history.png