waterpeil benedenstrooms van de uitlaat

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterpeil benedenstrooms van de uitlaat
Definitie (nl)water wat zich juist benedenstrooms van een hydraulische constructie in een waterloop bevindt.
Label (en)Tailwater
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterpeil benedenstrooms van de uitlaatBreder
waterpeil benedenstrooms van de uitlaatCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png