1,4-dichloorbenzeen

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel1,4-dichloorbenzeen
Omschrijving1,4-dichloorbenzeen
Id54
Codes14DClBen
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer106-46-7
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1,4-dichloorbenzeenBreder


RDF.jpg
Aquo history.png